Adverteren

Het is mogelijk om banners en tekstlinks op https://bromfietsclubnostalgie.blogspot.nl/ te plaatsen.

Adverteren is mogelijk per jaar op een vaste positie in de hoofdkolom op de homepage en in de rechterkolom.
De tekst of Gif script wordt door de cliënt aangeleverd, inclusief images en hyperlinks.

Bfc Nostalgie heeft banner advertentiemogelijkheden op drie verschillende positie's. 
Alleen statische banners of banners met een geringe animatie worden geplaatst.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen banners op de homepage en op een van de andere pagina’s (subpagina’s).

Banner A: top positie in rechter kolom op hoofdpagina, formaat in overleg: € 20,00 per maand.
Banner B: onder de hoofdtekst op hoofdpagina, formaat in overleg: € 20,00 per maand.

Banners en script worden aangeleverd door de client. 

Plaatsing van uw bedrijfsnaamlogo op de speciaal voor U ingerichte sponsorpagina in de vorm van een advertorial met door U aangeleverde tekst, inclusief hyperlink, gedurende 1 jaar: € 300,00. De SEO (search engine optimization) wordt dagelijks verzorgd door de webbeheerder van de Bfc Nostalgie.
De gebruikte banner op deze sponsorpagina kan op uw verzoek afwijken van de banner op de hoofdpagina.

De overeenkomst geldt voor een termijn van twaalf maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het contract vindt plaats door schriftelijke opzegging uiterlijk 15 dagen voor het einde van de contracttermijn.
De Bfc Nostalgie behoudt zich het recht voor het contract uiterlijk 15 dagen voor het einde van de contracttermijn schriftelijk op te zeggen.

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW voor een contractperiode van 1 kalenderjaar. Facturering geschiedt bij aanvang van het jaarcontract.

De Bfc Nostalgie behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave te weigeren.

Heeft U interesse? Stuur een mail voor de mogelijkheden.